Služby

Go to Školenia IT

Školenia IT

Ich účelom je poskytnúť ľuďom so záujmom o základné vedomosti v oblasti informačných technológií možnosti zdarma tieto vedomosti a schopnosti nadobudnúť.

Go to Konzultačné činnosti

Konzultačné činnosti

Konzultačné služby v oblasti implementácie informačných systémov, návrhov topológie podnikovej informačnej siete, poradenstvo v oblasti efektívneho využívania informačných zdrojov a ich zabezpečenia. Špecializácia na zabezpečenie serverov, sietí a ich prostredia či už na platforme Microsoft Windows Server alebo UNIX/Linux.

Go to IT služby

IT služby

Pri našich riešeniach vychádzame z požiadaviek zákazníkov, so snahou navrhnúť a dodať iba efektívne a moderné riešenia, ktoré sú pre zákazníka prínosom a ktoré v konečnom dôsledku naplno využije

O mne

CtP Network Tools Engineer, ES Global Engineering Tech Consult
Vitajte na mojej osobnej stránke venovanej prevažne informáciám o IT kurzoch pre verejnosť.

Ich účelom je poskytnúť ľuďom so záujmom o základné vedomosti v oblasti informačných technológií zdarma tieto vedomosti a schopnosti nadobudnúť. Môj súčasný cieľ je podporovať vytváranie a udržanie pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability zamestnancov, všeobecného a špecifického vzdelávania, ktorých výsledkom nie je zvýšenie úrovne vzdelania.

Primárnym zameraním kurzov budú témy a oblasti priamo aplikovateľné pre ľudí hľadajúcich zamestnanie či ľudí, ktorí potrebujú zvýšiť svoju gramotnosť v informačných technológiách.

Viac informácií nájdete na facebookovej stránke.